เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี2563ประกาศเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพระระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเดิม 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563