Cancellation of the International Conference on “Indian Culture Southeast Asia” March 7 – 8, 2020🔊 Attention!!!

Cancellation of the International Conference on “Indian Culture Southeast Asia” March 7 – 8, 2020
.
Durring the Coronavirus outbreak. For pulblic health in this circumstances. The Organiser has decided to postpone the International Conference on “Indian Culture Southeast Asia” originally scheduled for 7 – 8 March, 2020. We apologize for the inconvenience.
.
We will update for more information or contact us
E-mail : sscsanskritcon@gmail.com
Facebook’s chatbox : SSC – Sanskrit Conference

🔊เเจ้งให้ทราบ ด่วน!!!

ด้วยคณะทำงานโครงการฯ ได้มีการประชุมเเละประเมินสถานการณ์จากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) เเละ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า งานประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มีนาคม นี้ ทางโครงการขอ “เลื่อน” การจัดงานประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ความรุนเเรงของโรคจะกลับสู่สภาวะปกติค่

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางอีเมลหรืออินบ็อกซ์เฟสบุ๊คได้เลยค่ะ
E-mail : sscsanskritcon@gmail.com
Facebook’s chatbox : SSC – Sansktit Conference