คณะโบราณคดี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี ในฐานะทีมผู้ผลิตรายการ รากสุวรรณภูมิ รับรางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ในงานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ เหมือนดาว และ นายคริษ อรรคราช ผอ.สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) หรือ ไทยพีบีเอสรายการรากสุวรรณภูมิ ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เป็นสารคดีนำเสนอเรื่องราวของนักโบราณคดี วิถี และวัฒนธรรม พาย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นดินแดนไทยปัจจุบัน สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/RakSuvarnabhumi
📌 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://org.thaipbs.or.th/content/693