รายการ “คุรุบูชา เสวนาวันพฤหัสฯ” เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา คุรุด้านสันสกฤตศึกษา ครั้งที่ 182 ปีที่ 4 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567รายการ “คุรุบูชา เสวนาวันพฤหัสฯ”
เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
คุรุด้านสันสกฤตศึกษา ครั้งที่ 182 ปีที่ 4
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
สืบเนื่องมาจากรายการครั้งที่ 177 ที่เราเสวนาถึงความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมแห่งปราสาทพนมรุ้ง หลายท่านสนใจความลับที่ซ่อนอยู่ในหลากหลายส่วนของปราสาทอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ คราวนี้ เราจึงมาเสวนากันในหัวข้อ “ไขความลับศักดิ์สิทธิ์แห่งปราสาทพนมรุ้ง” โดยวิทยากรหลัก คือ คุณเวทนิธิ (ชื่อเดิม คือ มัลดิโว) สังเมฆ จะมาพาพวกเราเข้าไปล่วงรู้ความลับที่พอได้ฟังแล้วจะขนลุกด้วยความปลาบปลื้มถึงพลังอันแสนมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาของเหล่าปราชญ์ผู้รังสรรค์ปราสาทพนมรุ้ง มหัศจรรย์ด้านตัวเลขและการตีความตามคัมภีร์ฮินดูโบราณ โดยนำเสนอการทรรศนะปราสาทพนมรุ้งผ่านมุมมองแนวคิดด้านขนบวิธีที่ปรากฏในคัมภีร์ฮินดูโบราณ และ รหัสยะศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์กับคัมภีร์ปาศุปตสูตฺร หาฟังที่ไหนไม่ได้ นอกจากที่นี่แห่งเดียว อย่าลืมติดตามนะครับ
ส่วนเรื่องเด่น ประเด็นร้อน… คราวนี้ กลุ่ม ส.ก.อ.และมิตรสหาย
จับประเด็นร้อนที่เป็นข่าวในกระแสมายาวนาน…ในหัวข้อ “เพียงเด็กชายคนนี้…(ไม่)ใช่ผู้วิเศษ” จะเชื่อมจิตหรือจะเป็นประการใด น่าสนใจแค่ไหน เชิญทุกท่านมาร่วมเสวนากับ ส.ก.อ.และมิตรสหายกันนะครับ
ติดตามรายการของเราได้ วันดี เวลาเดิม
พฤหัสฯ 30 พฤษภาคม 2567
เริ่มเวลา 19.30 น. ผ่านทาง Zoom
และชมสด ๆ ผ่าน Facebook Live ที่นี่
อย่าพลาดนะครับ