=͟͟͞ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 4 ในคราวนี้ กลับมากับการเสวนาในหัวข้อ “คนเล็กบางกอกใหญ่ : ว่าด้วยความหลากหลายในฝั่งธน”ซึ่งในครั้งที่แล้ว เราได้เห็นภาพของธนบุรีในมุมมองของโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะชวนมาพูดถึงความหลากหลายของผู้คนในฝั่งธน ที่ได้เป็นร่วมผสมผสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกตกัน ให้กลายเป็น “ธนบุรี” ที่กลายเป็นหม้อน้ำแกง ที่รวมเอาส่วนผสมที่หลายหลากเข้าไว้ด้วยกัน
และในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก
• คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี
• คุณสุดารา สุจฉายา หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ
ที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของความหลากหลายในฝั่งธน ที่ผสมผสานกันมายาวนาน
📍ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 16:30 น. – 18:30 น. (เริ่มลงทะเบียน 16.00 น.)
ณ ห้อง บค. 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
หรือรับชมไลฟ์สดทางเพจ : สโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
⭐️ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง : https://docs.google.com/…/1P9Px4v0…/edit
🖼 สำหรับท่านที่เคยได้รับโปสการ์ดจากกิจกรรมครั้งแรกไปแล้ว กรุณานำโปสการ์ดมาในครั้งนี้ด้วยนะคะ
🍄ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม