ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2567📍ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2567
ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะโบราณคดี
🗳กำหนดวันเลือกตั้งออนไลน์ 19 เมษายน 2567
💻ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร