PREVIEW BORAN SHOWCASE 2024PREVIEW BORAN SHOWCASE 2024
คณะโบราณคดีขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน BORAN SHOWCASE 2024 ✨
.
☀️งานเปิดบ้านคณะโบราณคดี
พบกับกิจกรรมและเกมสนุก ๆ จากพี่ ๆ ทั้ง 7 สาขาวิชา พร้อมห้องเรียนจำลอง 💐
☀️ กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีทั้งการนำเสนอด้วยรูปแบบ presentation และรูปแบบ poster รวมกันมากกว่า 31 เรื่อง จากพี่ ๆ 31 คน 💐
☀️ การตอบปัญหาวิชาการโบราณคดี
.
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
วันที่ 2 – 3 เมษายน 2567
แล้วมาพบกันน้าาาาา