=͟͟͞ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ในคราวนี้ กลับมากับการเสวนาในหัวข้อ “รู้แจ้งเห็นธน : ว่าด้วยโบราณคดีฝั่งธนบุรี”=͟͟͞ 📣 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3
ในคราวนี้ กลับมากับการเสวนาในหัวข้อ “รู้แจ้งเห็นธน : ว่าด้วยโบราณคดีฝั่งธนบุรี”
ซึ่งจะมาชวนคุยกันในเรื่องราวของพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่หลาย ๆ คนรู้จักว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองในยุคของ “พระเจ้าตาก” แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรากลับพบว่า ธนบุรีมีเรื่องราวมากกว่านั้น โดยเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ ในการค้นหามุมมองที่น่าสนใจของธนบุรี
และในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก
• คุณจิรนันท์ คอนเซพซิออน นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร
• รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวที่น่าสนใจที่แอบซ่อนอยู่ในฝั่งธนบุรี ทั้งในมุมมองโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ
📍ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 16:30 น. – 18:30 น. (เริ่มลงทะเบียน 16.00 น.)
ณ ห้อง บค. 217 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
หรือรับชมไลฟ์สดทางเพจ : สโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
⭐️ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง : https://forms.gle/HcmDLafywEGRu6AK8
🖼 สำหรับท่านที่เคยได้รับโปสการ์ดจากกิจกรรมครั้งแรกไปแล้ว กรุณานำโปสการ์ดมาในครั้งนี้ด้วยนะคะ
🍄ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม