ขอเชิญนักศึกษาคณะโบราณคดีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดงาน ปีการศึกษา 2566📍ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
‼️ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง
👉สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/r54pV3CdvoTvp1Zb9