ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเผยเเพร่ความรู้สู่สาธารณะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง”ลาม็องต์ : เบื้องหลังมโนภาพ ” วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้อง บค. 413 อาคารคณะโบราณคดีขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเผยเเพร่ความรู้สู่สาธารณะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง”ลาม็องต์ : เบื้องหลังมโนภาพ “

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้อง บค. 413 อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย