คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ของคณะโบราณคดี ในหัวข้อ “ความหลากหลาย” (Diversity)คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ของคณะโบราณคดี ในหัวข้อ
“ความหลากหลาย” (Diversity)

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด
ตราสัญลักษณ์ (logo) นักศึกษาคณะโบราณคดีทุกชั้นปี
สัญลักษณ์นำโชค (mascot) บุคคลทั่วไป
รางวัล
ตราสัญลักษณ์ (logo) รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สัญลักษณ์นำโชค (mascot) รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 ติดตามผลการตัดสินภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ และเฟซบุคเพจของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียด คลิกที่นี่