ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะโบราณคดีทุกชั้นปีเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะโบราณคดี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ โถงล่าง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระฮาโหลววว ชาวโบราณคดี

“Voice of Boran 2024”
เชิญชวนนักศึกษาคณะโบราณคดีทุกชั้นปีเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะโบราณคดี
⏰ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ โถงล่าง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
.
📌ส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
เสียงของทุกคนมีค่า แล้วมาพบกัน