คณะโบราณคดีจัดกิจกรรมอบรมคณาจารย์และบุคลากรคณะโบราณคดี เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ 508 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หัวข้อเรื่อง “การออกแบบเกมเพื่อสื่อการศึกษา” บรรยายแนวคิด วิธีการ กระบวนการออกแบบ และพัฒนาเกมการศึกษา🌟คณะโบราณคดีจัดกิจกรรมอบรมคณาจารย์และบุคลากรคณะโบราณคดี เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ 508 ชั้น 5
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
📌หัวข้อเรื่อง “การออกแบบเกมเพื่อสื่อการศึกษา”
บรรยายแนวคิด วิธีการ กระบวนการออกแบบ และพัฒนาเกมการศึกษา
ทดลองเล่นเกม ทำความรู้จักกลไกเกมในลักษณะต่างๆ และ Mini Workshop ออกแบบแนวคิดเกมสื่อการศึกษา โดย Board Game Develop Canvas
⬇️วิทยากร
1. คุณบุรินทร์ สิงห์โตอาจ
ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. คุณชนน์ชนก พลสิงห์
รักษาการผู้อำนวยการนิทรรศการและกิจกรรม
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
3. คุณปัฐยารัช ธรรมวงษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)