ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรคณะโบราณคดีทุกท่านเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่โบราณคดี 2567🎉Happy New Year 2024
🌞ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรคณะโบราณคดีทุกท่านเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่โบราณคดี 2567
⏰ในวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. – 14.00 น. ณ โถงล่าง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
🎁พบกับกิจกรรม จับสลากของขวัญจากคณาจารย์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
💁‍♀️พิเศษ สำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า รับฟรี! ของที่ระลึกจากคณะโบราณคดี
👇ลิงก์ลงทะเบียน
😄แล้วมาเจอกันน้า😃