คณะโบราณคดีร่วมกับทายาทศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร และศิษย์เก่าคณะโบราณคดี บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส 100 ปี ประสูติกาล ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามคณะโบราณคดีร่วมกับทายาทศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร และศิษย์เก่าคณะโบราณคดี

บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส 100 ปี ประสูติกาล ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม