กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร📌ติดตามข้อมูลงานพระราชทานปริญญาบัตร เพิ่มเติมได้ที่ https://dsa.su.ac.th/graduate/