ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ สิริวรรณ สิรวณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์