ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ชุติชล เอมดิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์