ขอเเสดงความยินดี นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ สาขาวรรณศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ