กำหนดวัน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องยืนยันตนภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น

ขั้นตอนตามลิงก์ต่อไปนี้ https://bit.ly/3CZTamV