ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเครื่องแบบการแต่งกายบัณฑิตตามเพศสภาวะ. 📱ศึกษารายละเอียดขั้นตอนได้ที่เว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตร dsa.su.ac.th/graduate ☑️เลือกแถบเมนูการแต่งกาย