“สื่อช่วยจำพยัญชนะเขมรด้วยเทคนิคจดจำรูปภาพ (Photographic Memory)”สนับสนุนโดย โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2566

Link สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

https://khmer-archaeology-su-2023.glide.page

Link สำหรับศึกษาวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งระบบ Android และ IOS

https://drive.google.com/drive/folders/1lZhXoYrmf2vOQboVt_LFxmxln3TbSGrc?usp=drive_link
ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน (application)
ลงในโทรศัพท์มือถือได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ scan Qr code เข้าใช้งาน