วารสารดำรงวิชาการ ได้รับการประเมินให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCIประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)
โดย วารสารดำรงวิชาการ ได้รับการประเมินให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ สามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ https://tci-thailand.org/?p=6373