ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม”💁‍♀️💁ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม” 📜📜

📝📌ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 16.40 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ Facebook Live

📣ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานโครงการและรับลิงก์ Zoom ได้ที่ https://shorturl.asia/RuCxj โดยกำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 18 สิงหาคม 2565

#จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

#archives

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม https://www.facebook.com/ARM2014.SU