คณะโบราณคดี 65 ปี + 1คณะโบราณคดี เรียนอะไร หลักสูตรในคณะโบราณคดี
มาทำความรู้จักคณะ จนกว่าจะรู้จักกันค่ะ

ขอขอบคุณภาพจาก
หลักสูตรโบราณคดี
หลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะ
หลักสูตรมานุษยวิทยา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส
Mes régions françaises préférées
และ หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น