กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา กองกลาง ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี ร่วมทำแบบสำรวจการเดินทาง และการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระร่วมทำแบบสำรวจการเดินทาง และการใช้พื้นที่📣ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านการบริหารและวางนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ต่อไป
📍ลิงก์ตอบแบบสอบถาม