ประกาศ งานเสวนาวิชาการครั้งที่ 3 ตอน “รู้แจ้งเห็นธน : ว่าด้วยโบราณคดีฝั่งธนบุรี” ย้ายสถานที่จัดกิจกรรมจากห้อง บค. 217 ไปยังห้อง บค. 413ประกาศ 📢📢📢
งานเสวนาวิชาการครั้งที่ 3 ตอน “รู้แจ้งเห็นธน : ว่าด้วยโบราณคดีฝั่งธนบุรี” ย้ายสถานที่จัดกิจกรรมจากห้อง บค. 217 ไปยังห้อง บค. 413 (ชั้น 4 อาคารโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ)
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ 🙏🏽