รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท หรือวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระใบสมัครงาน คลิกที่นี่

PR-AjFR_1