ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคลากรศิลปากร ร่วมอัปโหลดภาพใส่กรอบโปรไฟล์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ไปด้วยกันขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคลากรศิลปากร ร่วมอัปโหลดภาพใส่กรอบโปรไฟล์ 80 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ไปด้วยกัน
https://www.twibbonize.com/80thsuframe