รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

66-02ประกาศ-รับสมัคร