ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัทไอคอนสยาม จำกัด📣ประกาศ📣
———
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัทไอคอนสยาม จำกัด
📆ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 มกราคม 2566 ณ สำนักงานงานคณบดี คณะโบราณคดี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ
📍ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้ขอรับทุนตามประกาศแนบ
📌ลิงก์ใบสมัครทุน