คณะโบราณคดี และภาควิชาภาษาตะวันออก จะร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ อดีตคณบดีคณะโบราณคดีคณะโบราณคดี และภาควิชาภาษาตะวันออก จะร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์
วิลาวรรณ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี ในอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร