ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ๙๙ ปีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

คณะโบราณคดี ได้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ๙๙ ปี ประสูติกาลศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ณ โถงล่าง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีครอบครัวดิศกุล ผู้บริหาร คณาจารย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้ร่วมสักการะอนุเสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ณ โถงชั้น 1 คณะโบราณคดี

ในการนี้ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะโบราณคดี
จำนวนเงิน 200,000 บาท