คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดีกับ นางวลัยภรณ์ บริพนธ์ ได้รับดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดีกับ นางวลัยภรณ์ บริพนธ์ ได้รับดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ