ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และห้องสอบ STEP ชั้นปีที่ 1 รหัสประจำตัว 65031xxxx คณะโบราณคดีประกาศรายชื่อ วัน เวลา และห้องสอบ STEP

📋 ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัสประจำตัว 65031xxxx คณะโบราณคดี ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้า ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลาในการทดสอบ และห้องสอบ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้