พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
.
โดยขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th เมนู “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต”
.
ทั้งนี้ กำหนดการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป ติดตามข้อมูลได้จากเพจคณะโบราณคดีและ

งานกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี