บริษัท แอบโซเทค จำกัด ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ เรื่อง“Future Developments For The Art Conservation & Archaeology”ประชาสัมพันธ์ จากบริษัท แอบโซเทค จำกัด ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้องค์กรความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในงานอนุรักษ์ศิลปกรรม ได้รับการสนับสนุนจากธัชชา (TASSHA) เรื่อง “Future Developments For The Art Conservation & Archaeology” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการธรรมชาติวิทยา อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียน ตามที่แจ้งมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfgv3ZC9FN…/viewform…

หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณสุรีย์พร 089-8914810

E-mail : enquiry@absotectthailand.com