คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ กรมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเสฉวน กรมมรดกทางวัฒนธรรมเสฉวน และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร หน่วยงานผู้จัดหลักที่ให้เกียรติคณะโบราณคดี สนับสนุนสถานที่การบรรยายวิชาการออนไลน์ “อารยธรรมฉู่โบราณ ซานซิงตุยอันรุ่งโรจน์”คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ กรมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเสฉวน กรมมรดกทางวัฒนธรรมเสฉวน และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร หน่วยงานผู้จัดหลักที่ให้เกียรติคณะโบราณคดี สนับสนุนสถานที่การบรรยายวิชาการออนไลน์ “อารยธรรมฉู่โบราณ ซานซิงตุยอันรุ่งโรจน์” การค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญแห่งทศวรรษ เผยแพร่เรื่องราวของอารยธรรมฉู่โบราณ อายุกว่า 4,000 ปี ในเขตที่ราบลุ่มเสฉวน เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.30 น. โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมการบรรยายทั้งในห้องเรียนและการถ่ายทอดออนไลน์ผ่านทางเพจ
FB – China Cultural Center in Bangkok