ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาคณะโบราณคดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู บูชาครูช่างศิลปกรรม คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2565ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาคณะโบราณคดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู บูชาครูช่างศิลปกรรม คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2565

⏱วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
✅นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามลิงก์ด้านล่าง
.
✅ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านดำเนินการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน โดยจะต้องมีการตรวจ ATK ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 และดำเนินการส่งผลการตรวจ ATK ได้ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.

📍การแต่งกาย ชุดนักศึกษา