โครงการอบรมการทบทวนวรรณกรรม วิจัย และจริยธรรมการวิจัยทางมานุษยวิทยา ประจำปี 2565ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการทบทวนวรรณกรรม วิจัย และจริยธรรมการวิจัยทางมานุษยวิทยา ประจำปี 2565 งานเสวนาประเด็นเรื่องการทบทวนวรรณกรรม วิจัย และจริยธรรมการวิจัย การทำงานสนาม และประวัติศาสตร์บอกเล่าในงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม 304 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

   ท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียน ตามลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdJ1rpOpgqETg…/viewform

หรือ Scan QR-Code ในโปสเตอร์