ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เรื่อง “จารึกเเละจดหมายเหตุ :คลังความรู้ที่ถูกลืม” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เรื่อง “จารึกเเละจดหมายเหตุ :คลังความรู้ที่ถูกลืม” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียน สแกน QR-Code หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdZ4DMw9P4…/viewform…

จัดทำโดย ภาควิชาภาษาตะวันออกและศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร