ประชาสัมพันธ์ จาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Musique de la vie Concert Series 2022 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ์ จาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Musique de la vie Concert Series 2022 ขอเชิญชมคอนเสิร์ต

Uplifting tunes vivid reminiscence and misty town

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ดนตรีไทยและเอเชีย (TAMC)

😉😊ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ในช่อง comment ด้านล่างนี้ !!!เปิดสำรองที่นั่งเพียง 20 เท่านั้น (สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่ง กรุณาแสดงผลตรวจ ATK ที่ทำการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง บริเวณด้านหน้างาน 😊) หรือ 0 2447 8597 ext. 1130 #ไม่มีค่าใช้จ่าย #freeadmission
🎵🎼🎶ลำนำเพลงอันชื่นใจ ความทรงจำที่สดใส และถิ่นแดนไกลในม่านหมอก Wednesday 1st June 2022, at Thai Asian Music Centre, Princess Galyani Vadhana Institute of Music
ขอเชิญผู้ฟังพบกับบทเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจจากการทำงานภาคสนามของศุภพร Suppabhorn Suwanpakdee ที่จะทำให้ทุกท่านมาสัมผัสกับเรื่องราวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษ นำเสนอแนวคิดทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ และดนตรีชาติพันธุ์ผ่านเสียงดนตรีที่บรรเลงโดยวง Ensemble Music Maker การแสดงครั้งนี้จะพาทุกท่านไปพบกับประสบการณ์เสียงผ่านบทประพันธ์ใน 4 เส้นทาง 4 อำเภอ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หรือ 0 2447 8597 ต่อ 1130
Rasmi Shoocongdej
Budsaba Kanoksilapatham
Nootnapang Chumdee
AnoThai Nitibhon
Anant Narkkong
Porsché Pawinna
Hayne Kim
Pongthep Jitduangprem
Chamamas Kaewbuadee
Ueaangkun Nurak and more