รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ปี 2565ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   คลิกที่นี่

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565  คลิกที่นี่