งดรับ/งดให้ของขวัญเเละขอกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประกาศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร งดรับ/งดให้ของขวัญเเละขอกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฎิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส หรือลดโอกาสในการรับสินบนเเละผลประโยชน์ทับซ้อน