งานเปิดนิทรรศการ Route and Learn : Ratchaburi Phetchaburiงานเปิดนิทรรศการ Route and Learn : Ratchaburi Phetchaburi

พื้นที่การเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรม สำหรับเศรษฐกิจชุมชน ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะทีมวิจัยจากคณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถ) และชมรมเกสรลำพูเข้าร่วม

โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

*หมายเหตุ มีรอบนำชมในทุกวันเวลา 16.00-17.00 น.

และหากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อประสานงานที่คุณกฤติน กุ้ยอ่อน 0827123811