ขอเเสดงความยินดี นางสาวชินาพัจน์ ศรีวิลัย (พี่กุ้ง)ได้รับดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการขอเเสดงความยินดี นางสาวชินาพัจน์ ศรีวิลัย (พี่กุ้ง)ได้รับดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ