การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก1.กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

2.ประกาศคณะฯผู้ยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อลงคะเเนนรับรอง