ประกาศคณะโบราณคดี ฉบับที่ 18 เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกาศคณะโบราณคดี ฉบับที่ 18 เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร สรุปใจความสำคัญดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามประกาศฉบับที่ 17 2. เปิดคณะปกติในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 ไม่ต้องทำบันทึกเข้าคณะ 3. การใช้ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ขอให้คณาจารย์ทำเรื่องขอใช้ห้องตามประกาศของคณะ