ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2564ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2564

“65+1 Years of Boran: มาทำความรู้จัก จนกว่าจะรู้จักกัน”

25 มิถุนายน 2564