ประชาสัมพันธ์ จากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เรื่องปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเนื่องจากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงเครือข่าย ระบบ internet ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต SUได้  ขออภัยในความไม่สะดวก